Istrade hakkında

Istrade Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi enerji sektöründe günümüz gelişmelerini takip etmek, mevcut sorunlara alternatif çözümler aramak ve gelecekle ilgili beklentileri masaya yatırmak amacıyla enerji sektörünün profesyonellerini her yıl bir araya getiriyor.

2019 Sponsorları

Istrade 2020 oturumları

 • Enerji Piyasalarında Finansman
 • Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)
 • Türkiye’de Gaz Piyasası ve Ticaret
 • Bölgesel Gaz Ticareti
 • Elektrik Piyasalarında Perakende Pazarı
 • Tüketicinin Enerji Ticaret Sürecine Katılımı
 • Elektrik Piyasasında Fiyat ve Arz-Talep Dinamikleri
 • Enerjide Ticaretinde Dijitalleşme ve Dönüşümün Etkileri
 • Elektrikli Araçların Şebeke ve Ticarete Etkisi
 • Çatı Üstü GES’lerin Şebeke ve Ticarete Entegrasyonu
 • ETD Istanbul Traders Meeting
 • Jeopolitik ve Pazar Dinamiklerinin Uluslararası Petrol Ticaretine Etkileri
 • IMO 2020 Sonrası Akaryakıt Ticareti
 • Alternatif Yakıt Teknolojileri ve Enerji Ticareti