Program

Oturum başlıkları
 • Enerji Piyasalarında Finansman
 • Vadeli Elektrik Piyasası(VEP)
 • Türkiye’de Gaz Piyasası ve Ticaret
 • Bölgesel Gaz Ticareti
 • Elektrik Piyasalarında Perakende Pazarı
 • Tüketicinin Enerji Ticaret Sürecine Katılımı
 • Elektrik Piyasasında Fiyat ve Arz-Talep Dinamikleri
 • Enerjide Ticaretinde Dijitalleşme ve Dönüşümün Etkileri
 • Elektrikli Araçların Şebeke ve Ticarete Etkisi
 • Çatı Üstü GES’lerin Şebeke ve Ticarete Entegrasyonu
 • ETD Istanbul Traders Meeting
 • Jeopolitik ve Pazar Dinamiklerinin Uluslararası Petrol Ticaretine Etkileri
 • IMO 2020 Sonrası Akaryakıt Ticareti
 • Alternatif Yakıt Teknolojileri ve Enerji Ticareti